Wijkvereniging

Historie
De wijkvereniging is op 2 juli 2004 opgericht. De oprichting werd op 10 juli 2004 groots gevierd onder bijzijn van de burgermeester van de gemeente Rheden.

image014Het initiatief om een wijkvereniging op te richten ontstond in 2000. In dat jaar ging een aantal kinderen handtekeningen verzamelen om aandacht te vragen voor de verkeersonveiligheid in de wijk. Auto’s reden veel te hard door de wijk heen. Een groepje ouders ondersteunde dit initiatief en verenigde zich in het actiecomité ’30 km AUB’. Het actiecomité was in eerste instantie bedoeld om als gesprekspartner richting de gemeente op te treden, maar initieerde later ook straatspeeldagen in 2001 en 2002 om bewoners nog meer met elkaar te verbinden. De basis voor de wijkvereniging was hiermee gelegd.

image016In 2004 was de oprichting van wijkvereniging Daalhuizen-Oost een feit! Door de jaren heeft de wijkvereniging vele activiteiten georganiseerd en initiatieven ontplooid en zal dat nog jaren blijven doen!

Jaarlijks zijn er een aantal terugkerende activiteiten. Hierbij wordt soms ook samengewerkt met de aangrenzende ‘belangenvereniging Daalhuizen-Velp’. Kijk voor het actuele programma bij ‘activiteitenkalender‘.

Bestuur 

ReginajansenRegina Jansen is voorzitter. Ze is in de zomer van 2011 in Velp komen wonen aan de Enkweg 31. Locatie en huis waren al bekend, want haar vriend Jeroen Lijkendijk is in Velp geboren en getogen. Regina vindt de activiteiten van de wijkvereniging zeer waardevol en wil daar graag een steentje aan bijdragen.

Vito Papa is penningmeester. Eerder deed hij diVito1t voor de Gymnastiekvereniging Vaardig & Sterk. Als financieel Adviseur is omgaan met financiën alledaags werk voor Vito. Sinds 1968 woont Vito aan de Hertogstraat 7. Hij geniet nog elke dag van de heerlijke en rustige buurt. Graag zet hij zich in voor de wijkvereniging.